Andreas Achenbach - Storm Sea Norwegian Coast

Om Ocean Books

Ocean Books ger ut böcker om havets historia och nuvarande tillstånd. Vi strävar efter att förstärka och utveckla människans relation till havet genom publicering av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. 

Vi samarbetar med författare, fotografer, illustratörer och formgivare för att väcka nyfikenhet, öka kunskapen och medvetenheten om havens miljö och kulturhistoria.

Vi lägger stor vikt vid att vår bokutgivning präglas av hög kvalitet – innehåll, design, tryck och bindning. Många av våra böcker ges ut på flera språk. 

Om du har ett färdigt manus eller en idé som du tror passar in i vår utgivning, hör gärna av dig till oss.