Andreas Achenbach - Storm Sea Norwegian Coast

Välkommen till Ocean Books

Aktuella böcker

DC:3an - Att bärga historien

DC:3an – Att bärga historien

I boken DC-3:an berättar bilder på föremål som legat på Östersjöns botten historien om det nedskjutna spionplanet. Boken djupdyker i haveriutredningen och den komplicerade bärgningen av flygplanskroppen – från 127 meters djup till ett hypermodernt museum. Genom tidigare opublicerade fotografier från marinens bärgning av flygplanet och den efterföljande haveriutredningen fördjupas kunskapen och känslan kring DC-3:ans öde både i dåtid och nutid.

Undergång - Skeppsbrott i Konsten

Undergång – Skeppsbrott i konsten

I dag uppfattar vi havet som något vackert men historiskt sett sågs havet ofta som farligt. I konsten var skeppsbrott ett vanligt tema där förlisningarna blev en kraftfull metafor för mänsklig utsatthet. Målningarna i Undergång handlar om rädsla och hjältemod, om hopp och förtvivlan, om liv och död – om den lilla människans kamp mot den stora faran.

Vrak - Havets rika historia

Vrak – Havets rika historia

På havets botten gömmer sig en rik och okänd historia och intresset för de sjunkna lämningarna ökar ständigt. De har något att för berätta för oss, och om oss. I antologin Vrak tar ledande marinarkeologer och historiker med oss till gömda och glömda vrak nere i djupet. Havet har alltid spelat en viktig roll för människor – för mänskliga kontakter, för handel med nödvändiga varor och i kampen om utrymme och överlevnad.